Εμπλουτισμός ουρανίου (φυγοκεντριστές)Σύμφωνα με τον Μαρκ Τόμπσον (βραβευμένο με βραβείο Πούλιτζερ δημοσιογράφο του ΤΙΜΕ) υπάρχει ακόμη κίνδυνος κατασκευής βρώμικης βόμβας ραδιολογικών υλικών στην Λιβύη και η άποψη αυτή βρίσκει το EKEO σύμφωνο. Ειδικότερα σύμφωνα με διάφορες πηγές στη γειτονιά της Τρίπολης υπάρχουν αποθήκες με αέριο Μουστάρδας (φλυκταινογόνος ουσίας) καθώς και διάφορα ραδιολογικά υλικά όπως εμπλουτισμένου ουράνιο χαμηλής βαθμίδας. Να θυμίσουμε ότι το 2003 η Λιβύη διέκοψε το πυρηνικό της πρόγραμμα και φυγοκεντριστές ουρανίου αφού κατασχέθηκαν κατέληξαν υπό την κατοχή των ΗΠΑ. Όμως τι είναι βρώμικη βόμβα και πως μπορεί ο Καντάφι να την κατασκευάσει; Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα εκρηκτικό υλικό και τα ραδιολογικά υλικά που θα τα διασπείρουν με εκρηκτικό τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα ραδιενεργό καρκινογόνο νέφος. Τόσο απλό είναι.
Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι δεν ανησυχούν διότι μάλλον έχουν συνεχή επίβλεψη των περιοχών αυτών αλλά όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υπάρξουν διαρρήξεις και κλοπές στις αποθήκες όπου φυλάσσονται τα χημικά όπλά (αέριο μουστάρδας) και να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τρομοκρατικούς σκοπούς. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) παρακολουθεί στενά τα γεγονότα που αφορούν τα χημικά και ραδιολογικά υλικά του Καντάφι.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.