Βάσεις ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατιωτικών ΣχολώνΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ του 90% (βαθμολογία πρώτου και τελευταίου)
ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια του 10% (βαθμολογία πρώτου και τελευταίου)
TΕI από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ του 90%(βαθμολογία πρώτου και τελευταίου)
TΕI από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ του 10%
(βαθμολογία πρώτου και τελευταίου)

Οι επιτυχόντες των Στρατιωτικών Σχολών καλούνται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων στο facebook για καθημερινή πληροφόρηση σε θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν  να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.minedu.gov.gr/ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Κάντε ένα σχόλιο