Το «πράσινο φως» για τη χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προαχθέντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε συνυποψηφίους τους που δεν επελέγησαν κατά τις προαγωγές της 12ης Ιουλίου 2010, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους, έδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την υπ αριθμ. 75/2011 απόφαση της, η Αρχή έκρινε ότι είναι νόμιμη η ανακοίνωση ακόμη και στοιχείων προσωπικών δεδομένων υγείας (όπως είναι ο αριθμός αναρρωτικών αδειών) προαχθέντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε συνυποψηφίους τους που δεν επελέγησαν.

Θέτει ως προϋπόθεση να ζητούνται τα δεδομένα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση) καθώς και να τεκμηριώνεται το υπέρτερο έννομο συμφέρον, που συνίσταται στο δικαίωμα του αιτούντος να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για την προσβολή των σχετικών αποφάσεων (πχ. υποβολή ένστασης, άσκηση αίτησης ακύρωσης κ.λπ.).

Με άλλη απόφαση της (υπ αριθμ.33/2011) η Αρχή επέτρεψε σε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ο οποίος διεκδικούσε τη μετεγγραφή του στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αλλά το αίτημα του απορρίφτηκε, να του χορηγηθούν προσωπικά δεδομένα υγείας συνυποψηφίου του για μετεγγραφή, που τελικά προκρίθηκε, ώστε να τα χρησιμοποιήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε το σχετικό άρθρο της Ναυτεμπορικής

Κάντε ένα σχόλιο