Αυτός ο πόλεμος διαφέρει πάρα πολύ αλλά είναι και πιο φιλόδοξος από τον βασικό ηλεκτρονικό πόλεμο.
Σήμερα είναι πλέον σαφές ότι μόνο κυβερνήσεις και οι κατασκευαστικές τους εταιρίες είναι σε θέση να διεξαγάγουν τέτοιου επιπέδου πόλεμο καθώς είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στη μυστική τεχνολογία τέτοιων όπλων. Στις ΗΠΑ εκτός από τη CIA που ανέπτυξε αυτή τη τεχνολογία είναι πιθανό και το FBI να τη χρησιμοποιεί.
Ο προηγμένος μυστικός ηλεκτρομαγνητικός πόλεμος μπορεί πιθανόν να προκαλέσει σκόπιμα σοβαρές ασθένειες ακόμα και θάνατο και έχει φυσικά πολύ υψηλό κόστος διεξαγωγής. Για χώρες χωρίς τεράστιο έλλειμμα ή υψηλό δανεισμό τα όπλα αυτού του πολέμου θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο οικονομικά ως προς το κόστος τους.
Ο πόλεμος αυτός είναι επίσης εκπληκτικός. Καθώς επιτρέπονται όλα τα μέσα μπορούμε να διαπιστώσουμε την χρήση κλασικών «κοριών», χρήση ανιχνευτικών συσκευών εντοπισμού GPS, τη χρήση τεχνολογίας εκπομπής δέσμης ήχου με σκοπό τον επηρεασμό της διάθεσης ή και βούλησης των ανθρώπων –δια της ανάγνωσης της σκέψης αλλά και επηρεασμού συγκεκριμένων εγκεφαλικών κυμάτων αλλά και σωματικών αντιδράσεων.
Στον ηλεκτρονικό πόλεμο εντάσσεται και η ανάγνωση σκέψης. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ταξινομηθεί ως μια τεχνολογία «παρακολούθησης μέσα από τοίχο». Η ανάγνωση σκέψης μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής: με την διάγνωση ενός εγκεφαλογραφήματος ειδικότερα με τη καλωδίωση του εσωτερικού του κρανίου. Η ικανότητα να διαβάσουμε και να δείξουμε τι ακριβώς βλέπουν τα μάτια με τη βοήθεια εμφυτευμάτων είναι μια μέθοδος γνωστή σαν «ανάγνωση σκέψης». Σήμερα η ΝASA έχει αντικαταστήσει τα κύματα του εγκεφαλογράφου με ηχητικά κύματα. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του Μ.Αστρεινίδη

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.