Ζητούνται καθηγητές, πανεπιστημιακά φροντιστήρια, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, ΕΑΠ, ΑΕΙ, ΤΕΙΟι Hellenic Tutors αναζητούν συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να υποστηρίξουν τους φοιτητές και ενήλικες που προσφεύγουν στο δίκτυο τους για βοήθεια. Οι Hellenic Tutors θα υποστηρίξουν τα μέλη τους τους με ένα πυκνό δίκτυο διδακτικών χώρων, γραμματειακή υποστήριξη, νομική υποστήριξη, διαφήμιση και πάσης φύσεως διοικητική υποστήριξη προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Όσοι εντάσσονται στους Hellenic Tutors θα ενημερωθούν σχετικά με τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες που τους αφορούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που θα τους γίνει στα γραφεία των Hellenic Tutors.

 

Ποιο είναι το προφίλ ενός μέλους των Hellenic Tutors

  • Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό) και έχει διδάξει η μπορεί να διδάξει με άνεση ένα η περισσότερα μαθήματα κάποιας σχολής των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ
  • Μπορεί να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών που για κάποιο λόγο αδυνατούν να παραδώσουν εγκαίρως τις εργαστηριακές τους ασκήσεις (μέχρι ακόμη και την πληκτρολόγηση των κειμένων).
  • Μπορεί να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών φοιτητών (μέχρι ακόμη και την πληκτρολόγηση των κειμένων).
  • Μπορεί να προετοιμάσει πτυχιούχους ΑΕΙ ΑΤΕΙ κλπ για τις εξετάσεις τους στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ, Σχολή Δικαστών, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κλπ).
  • Μπορεί να προετοιμάσει φοιτητές και ενήλικες για τα πτυχία Αγγλικών Proficiency, Advanced, First Certificate και τα ισοδύναμα τους (όμως αν έχει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία και επιτυχίες στα πτυχία αυτά τότε υπό όρους μπορείς να απαλλαχθεί από την υποχρέωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
  • Είναι πρόθυμος/πρόθυμη να βγάλει άδεια οικοδιδασκαλίας (η έχει ήδη σχετική άδεια)
  • Είναι πρόθυμος/πρόθυμη να υπογράψει πρωτόκολλο εχεμύθειας
  • Είναι πρόθυμος/πρόθυμη να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο των Hellenic Tutors

Για τους Hellenic Tutors που δεν επιθυμούν να διδάξουν αλλά ενδιαφέρονται μόνο να αναλάβουν την πλήρη υποστήριξη διπλωματικών εργασιών, πτυχιακών εργασιών, διατριβών και σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων δεν απαιτείται άδεια διδασκαλίας (ελεύθερου επαγγελματία) και μπορούν απλώς να προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου ως ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.