Hellenic Tutors Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Πτυχιακές Εργασίες Διπλωματικές Εργασίες ΔιατριβέςΤο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων στην Ελλάδα οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων οι οποίοι όμως είναι άνεργοι. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν οι επιστήμονες αυτοί να μεταναστεύσουν προκαλώντας αποστράγγιση εγκεφάλων στην πατρίδα μας που θα άφηνε τον τόπο χωρίς προοπτική. Με χαρά λοιπόν το EKEO διαπίστωσε την ίδρυση των Hellenic Tutors ενός πανελληνίου δικτύου επιστημόνων κατόχων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων οι οποίοι παρέχουν φροντιστηριακά μαθήματα σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΑΤΕΙ κλπ ενώ παράλληλα υποστηρίζουν και επιβλέπουν τις πτυχιακές εργασίες και διατριβές φοιτητών και πτυχιούχων. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και επιστήμονες που συνεργάστηκαν η συνεργάζονται με το EKEO και για το λόγο αυτό προβάλλουμε την προσπάθεια τους. Κανένα μέλος ΔΕΠ ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ δεν απασχολείται και δεν πληρώνεται από τους Hellenic Tutors ενώ το ίδιο το EKEO ως ίδρυμα δεν παίρνει χρήματα για την προβολή του πανελληνίου αυτού δικτύου επιστημόνων. Τα μέλη του επιστημονικού και διοικητικού συμβουλίου του EKEO καθώς και οι ερευνητές του που συμμετέχουν στους Hellenic Tutors δεν είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΕΠ ΤΕΙ κλπ αλλά ιδιώτες επιστήμονες και φοιτητές που δεν έχουν οργανική θέση σε ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ. Οι Hellenic Tutors δεν αναλαμβάνουν προπτυχιακούς σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών που αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, κλπ) όπως υποσχέθηκαν στο EKEO προκειμένου να προβληθούν από την ιστοσελίδα μας.

Γενικές Πληροφορίες για τους Hellenic Tutors
Οι Hellenic Tutors είναι ένα πανελλήνιο δίκτυο επιστημόνων (κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) που παραδίδει φροντιστηριακά μαθήματα αποκλειστικά σε ενήλικες (φοιτητές, πτυχιούχους και αποφοίτους Λυκείων αλλά όχι σε μαθητές!) σε άριστα διαμορφωμένους χώρους, εξοπλισμένους με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. Η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή (έως πενταμελή) τμήματα και εστιάζει στα μαθήματα των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κλπ), στην προετοιμασία των φοιτητών για τα πτυχία ξένων γλωσσών και τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό καθώς και στην προετοιμασία των ενηλίκων για τις εξετάσεις που προκηρύσσει το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΣΕΠ, κλπ). Αυτό που κάνει τους Hellenic Tutors να ξεχωρίζουν από τα άλλα πανεπιστημιακά φροντιστήρια είναι ότι δεν έχουν μοναδικό σκοπό να περάσουν οι φοιτητές και σπουδαστές τα μαθήματα τους με ικανοποιητικό βαθμό αλλά αναλαμβάνουν και την πλήρη υποστήριξη τους στις πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες τους καθώς και στις διδακτορικές τους διατριβές (αφού αρκετοί από τους Hellenic Tutors έχουν προσόντα καθηγητών πανεπιστημίου και απλώς δεν έχουν ακόμη εκλεχθεί σε κάποια θέση σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ). Το δίκτυο των Hellenic Tutors επιβλέπουν και ελέγχουν επιστήμονες διεθνούς κύρους που θέλουν οι νέοι διδάκτορες να έχουν κάποια αξιοπρεπή εργασία μέχρι και αυτοί οι νέοι επιστήμονες να ενταχθούν στις τάξεις των πανεπιστημιακών καθηγητών (ερευνητών, κλπ). Οι Hellenic Tutors δεν είναι ένα κοινό πανεπιστημιακό φροντιστήριο αλλά ένα πανελλήνιο δίκτυο ανεξάρτητων επιστημόνων υψηλού επιπέδου που εργάζονται ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες διδάσκοντας σε ένα άριστα διαμορφωμένο περιβάλλον. Κατά συνέπεια η ένταξη κάθε κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος (διδακτορικού, Master’s κλπ) που έχει διδάξει η μπορεί να διδάξει συγκεκριμένα μαθήματα των ΑΕΙ , ΑΤΕΙ κλπ είναι η καλύτερη λύση για κάθε νέο επιστήμονα που περιμένει την εκλογή του σε θέση ερευνητή κέντρου ερευνών η καθηγητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μέχρι να προκύψει η θέση αυτή). Οι Hellenic Tutors διατηρούν υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και αφαιρούν αμέσως την ιδιότητα του Hellenic Tutor από κάθε μέλος της ομάδας που δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις η δεν εκτελεί τα καθήκοντα του ευσυνείδητα και με το απαιτούμενο ακαδημαϊκό ήθος .

Σε ποιους απευθύνονται οι Hellenic Tutors

Στους φοιτητές και σπουδαστές (ΑΕΙ,ΕΑΠ,ΑΤΕΙ κλπ) που:

 • …επιθυμούν να πάρουν εξαιρετικούς βαθμούς στις εξετάσεις τους και ζητούν επιπλέον διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα.
 • …για προσωπικούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, υγείας, ψυχολογικούς κλπ) δεν πέρασαν στο παρελθόν ορισμένα μαθήματα της σχολής τους και έχουν χάσει πλέον την επαφή με αυτά και αναζητούν ακαδημαϊκή υποστήριξη ώστε να περάσουν τα μαθήματα με υψηλή βαθμολογία.
 • …έχουν ελάχιστα μαθήματα μέχρι το πτυχίο και θέλουν να ξενοικιάσουν το σπίτι όπου μένουν, να επιστρέψουν στον τόπο τους και να λάβουν εκεί ενισχυτική διδασκαλία (μέσω διαδικτύου) προκειμένου να περάσουν τα τελευταία μαθήματα τους και να πάρουν το πτυχίο τους (χωρίς να πληρώνουν ενοίκια και άλλα σχετικά έξοδα)
 • … για προσωπικούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, υγείας, ψυχολογικούς κλπ) μένουν σε μεγάλη απόσταση από τη σχολή τους (πχ σε άλλη πόλη) και θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με το μάθημα τους χωρίς να το παρακολουθούν.
 • …έχουν αναλάβει να παραδώσουν εργαστηριακές ασκήσεις και διάφορες μελέτες ενώ για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να παραδώσουν εγκαίρως τις ασκήσεις τους χωρίς βοήθεια.
 • …έχουν αναλάβει διπλωματική εργασία, πτυχιακή εργασία κλπ και αναζητούν επιστήμονες που θα τους υποστηρίξουν στην εκπόνηση της εργασίας τους από το άλφα έως το ωμέγα αναλαμβάνοντας ακόμη και την πληκτρολόγηση των εργασιών τους αυτών.
 • …δίνουν εξετάσεις για τα πτυχία Αγγλικών επιπέδου Proficiency, Advanced, First Certificate και επιθυμούν να έχουν ως καθηγητές κορυφαίους καθηγητές της Αγγλικής Φιλολογίας κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Στους αποφοίτους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ που:

 • …έχουν αναλάβει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και χρειάζονται επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τη διατριβή τους, εντοπισμό βιβλιογραφίας, υποστήριξη στις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις (papers) κλπ. Οι Hellenic Tutors αναλαμβάνουν την επιστημονική επίβλεψη και υποστήριξη της διδακτορικής αυτής διατριβής (καθώς και των σχετικών papers) από την αρχή μέχρι το τέλος της αναλαμβάνοντας ακόμη και την πληκτρολόγηση της καθώς και την αλληλογραφία με τα επιστημονικά περιοδικά.
 • …επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την ένταξη τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ελλάδας και του Εξωτερικού
 • …επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών η άλλου ημεδαπού και αλλοδαπού οργανισμού χορήγησης υποτροφιών
 • …επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη Σχολή Δικαστών, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ΑΣΕΠ κλπ καθώς και πάσης άλλης εξέτασης που διενεργείται στο Ελληνικό Δημόσιο και αφορά ενήλικες (πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ η αποφοίτους Λυκείου)

Στους ενήλικες αποφοίτους των Λυκείων που:

 • …δεν πέτυχαν στις σχολές που επιθυμούσαν και θέλουν τώρα να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας όμως ως καθηγητές διδάκτορες πανεπιστημίων που θα τους διδάξουν τα πιο δύσκολα θέματα της εξεταστέας ύλης. (Οι Hellenic Tutors δεν αναλαμβάνουν μαθητές τρίτης Λυκείου παρά μόνο ενήλικες που δίνουν για δεύτερη φορά αφού το δίκτυο αφορά μόνο διδασκαλία ενηλίκων).
 • …θέλουν να δώσουν εξετάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και χρειάζονται προετοιμασία τόσο στα μαθήματα όσο και στη γλώσσα.

Σημείωση: Όλες οι επαφές σας με τους Hellenic Tutors καλύπτονται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Κανένα δεδομένο της συνεργασίας μας και καμία πληροφορία των υπηρεσιών μας προς εσάς δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα η σε τρίτο πρόσωπο η φορέα χωρίς τη συγκατάθεση σας και μόνο μετά από δικό σας αίτημα. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα προς το ίδρυμα, οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σας με τους Hellenic Tutors, τα έγγραφα που σας αφορούν και οι ιδιαιτερότητες της περίπτωσης σας αποτελούν αυστηρό προσωπικό δεδομένο το οποίο οι Hellenic Tutors θα σεβαστούν με απόλυτη επαγγελματική εχεμύθεια. Κάθε αποκάλυψη των δεδομένων αυτών από τα στελέχη και τους συνεργάτες των Hellenic Tutors απαγορεύεται και η Διεύθυνση των Hellenic Tutors ενημερώνει τους επιστήμονες συνεργάτες των Hellenic Tutors ότι η συνεργασία τους δεσμεύεται από την υπογραφή πρωτοκόλλου εχεμύθειας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, πτυχιούχων και αποφοίτων Λυκείου που αναλαμβάνει το ίδρυμα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.