ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σύμβουλος ΑσφαλείαςΟι Σύμβουλοι Ασφαλείας του EKEO αναλαμβάνουν καθήκοντα Συμβούλου σε θέματα Ασφάλειας, Συμβούλου Περιβάλλοντος και ανάλυσης κινδύνου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, στις επιλέξιμες δαπάνες κάθε προγράμματος ΕΣΠΑ υπάρχει η κατηγορία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» του οδηγού προγράμματος. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου (risk management & assessment), η έρευνα για την ασφάλεια της επιχείρησης και του προσωπικού κλπ που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα του Συμβούλου Ασφαλείας που πιστοποιεί το EKEO και εντάσσει στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (Hellenic Security Council). Η επιστημονική έρευνα και η παροχή συμβουλών σχετικά με όλους τους κινδύνους που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί κορυφαία ανάγκη στο σημερινό περιβάλλον όπου η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί δραματικά. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στον Σύμβουλο Ασφαλείας (Security Advisor/Security Consultant) του EKEO (η στα μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της περιοχής τους) προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη δαπάνη των συμβουλευτικών υπηρεσιών του προγράμματος ΕΣΠΑ. Ποσοστό 15% της δαπάνης αυτής αποδίδεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις ανάγκες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων όταν οι υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλείας (Security Advisor/Security Consultant) παρέχονται από τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο.

Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Hellenic Security Council HSC

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.