Ακούμε διάφορα σχόλια για τις στρατιωτικές σχολές που αφορούν τις ελλείψεις τους, τη δύσκολη ζωή, την πειθαρχία, τις ποινές κλπ. Όμως στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν πλήθος άλλα θετικά στοιχεία, κύρος, αξιοπρέπεια, εθνικό φρόνιμα, πατριωτισμός, πάθος για εθνική δράση κλπ. Ο πατέρας Παΐσιος έλεγε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι «μύγες» και άνθρωποι που είναι «μελισσες». Όταν ένα δωμάτιο είναι γεμάτο ακαθαρσίες και υπάρχει ένα λουλούδι τότε η μέλισσα θα ψάξει και θα βρει το λουλούδι. Όταν υπάρχει ένα δωμάτιο γεμάτο λουλούδια και στη γωνίτσα υπάρχει ακαθαρσία η μύγα θα ψάξει και θα βρει την ακαθαρσία. Να είμαστε «μέλισσες» με τις στρατιωτικές σχολές και όχι «μύγες» και να προάγουμε τη θετική εικόνα αλλιώς κάμπτεται το ηθικό των δοκίμων και των Ελλήνων γενικότερα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.