Κατά το σχολικό έτος 2012-13 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή αστυφυλάκων και στη Σχολή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες ς θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.