Σήμερα στο γραφείο του νέου Υποδιοικητή ΣΣΕ Ταξιάρχου κ. Δημητρίου Μάνου έγινε συνάντηση του με τον Καθηγητή/Διευθυντή ΦΕ ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο προκειμένου να ενημερωθεί ο νέος Υποδιοικητής για ειδικά θέματα του τομέα φυσικών επιστημών και εφαρμογών της ΣΣΕ. Ο νέος Υποδιοικητής υπήρξε άριστος σπουδαστής του Καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (1999-2000) και η συνάντηση έγινε σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα ενώ υπήρξε ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τις φυσικές επιστήμες και τις στρατιωτικές εφαρμογές στη ΣΣΕ. Ευχόμαστε στο νέο Υποδιοικητή ΣΣΕ επιτυχίες στη νέα του θέση προς όφελος των Ευελπίδων και του Ελληνικού Στρατού.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.