Συνεχίζεται η πειραματική διδασκαλία στη ΣΣΕ μέσω διαδικτύου χωρίς τη χρήση προβολικού η πίνακα όπου οι Ευέλπιδες μέσω του φορητού υπολογιστή τους συνδέονται με τον υπολογιστή του καθηγητή τους και βλέπουν πλέον ότι βλέπει αυτός στην οθόνη του (και τον καθηγητή τους). Οι Ευέλπιδες συμμετέχουν ζωντανά στη διδασκαλία με ερωτήσεις και συζήτηση ενώ παράλληλα όλη η διδασκαλία καταγράφεται σε βίντεο που μπορεί και να προβάλλεται ζωντανά σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο (τα γνωστά πλέον webinars). Σύμφωνα με τον Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρο Λίολιο που εφαρμόζει πειραματικά τη μέθοδο αυτή στη ΣΣΕ θα είναι δυνατό να εκπαιδεύονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (από τη ΣΣΕ η μέσω κάθε άλλης πηγή που θα επιλέξει το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ) σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν βρίσκονται (ιδιαίτερα όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια της ΣΣΕ). Παράλληλα αν τελικά εφαρμοσθεί αυτή η μέθοδος διδασκαλίας σε μεγαλύτερη κλίμακα θα υπάρξει μεγάλη οικονομία σε απαιτήσεις εποπτικών μέσων και εξοπλισμού. Όλα τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στα αρμόδια όργανα της ΣΣΕ για αξιολόγηση.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.