Ο εμπλουτισμός πυρηνικών καυσίμων στην Τουρκία για χρήση στα πυρηνικά της εργοστάσια δίνει την ευκαιρία στους Τούρκους να ξεπεράσουν το όριο εμπλουτισμού πυρηνικού καυσίμου (3%-5% σε ισότοπο Ουράνιο-235) και να αποκτήσουν υψηλώς εμπλουτισμένο Ουράνιο (πάνω από 80% σε ισότοπο Ουράνιο-235) γνωστό και Ουράνιο οπλικής βαθμίδας που αποτελεί πυρηνικό εκρηκτικό (πχ βόμβα τύπου Χιροσίμα – Little Boy). Στις αναφορές που έκανε σήμερα στις ειδήσεις του Star Channel μετά από πρόσκληση του καναλιού ο Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει τον εμπλουτισμό καυσίμων στην Τουρκία διαφορετικά η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα και μάλιστα με εγχώριο εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων είναι μονόδρομος για την Ελλάδα. (Σημείωση η διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού πυρηνικών εκρήξεων χρησιμοποιείται και από το ΕΚΕΟ και κατασκευάστηκε από τον Alex Wellerstein). Ακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο του Καθηγητή κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του στη ΣΣΕ.Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.