Αποκτήστε Ισχυρή Προσωπικότητα Επιτυχίας μέσω Στρατιωτικής Παιδείας!
Ο Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Λιόλιος διδάσκει πως μπορείς να γίνεις “υπεράνθρωπος”
καθώς περιγράφει τη φύση των ατόμων που στελεχώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τον ρόλο που επιτελούν, το πώς καλλιεργούνται πνευματικά, ψυχικά και ηθικά, τον τρόπο εκπαίδευσης τους, αλλά και την μέθοδο με την οποία όλοι μας καλλιεργώντας τις βασικές αρετές της πειθαρχίας και της υπευθυνότητας, μπορούμε να εξελιχθούμε στην άριστη εκδοχή του εαυτού μας και να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και τους στόχους μας στην ζωή!

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.