Πως έγινε η έκρηξη και γιατί (προσομοιώσεις). Τι πρέπει να γίνει στο μέλλον ώστε να μην επαναληφθεί

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.