Ανάλυση της πυρηνικής απειλής από τη Ρωσία με πυρηνικές ασκήσεις και αναπτύξεις στη Λευκορωσία και Κούβα. Διεθνείς αντιδράσεις και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Μάθετε περισσότερα για την κλιμάκωση της έντασης και τα μέτρα αποτροπής.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.