Από 12 έως 16 Ιουλίου 2010, το προσωπικό Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού εκπαιδεύτηκε στις διαδικασίες διάβασης ποταμού. Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση του προσωπικού και η δοκιμή των μέσων στις επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμίας γραμμής καθώς και η εξάσκηση στην εκτέλεση τακτικών κινήσεων και ελιγμών στο υπόψη περιβάλλον. Τα τμήματα εξασκήθηκαν τόσο στην εκτέλεση ταχείας διάβασης όσο και στην διεξαγωγή οργανωμένης διάβασης.

Κάντε ένα σχόλιο