«Αναγκάζομαι, δυστυχώς, να επανέλθω και να αντικρούσω την ανταπάντηση της κ. Κύρας Αδάμ στη δήλωση που έκανα για το αρχικό δημοσίευμα της, του Σαββάτου 7.8.2010. Επανέρχομαι γιατί δεν πρέπει να καταχωρίζονται χωρίς κατηγορηματική διάψευση σε κάθε είδους αρχεία τέτοια δημοσιεύματα, που εξ αντικειμένου βλάπτουν τα εθνικά συμφέροντα γιατί εμφανίζουν τη χώρα να μην αντιδρά σε ρυθμίσεις ή πρακτικές που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο.

Όπως τόνισα στην αρχική δήλωσή μου της 7ης. 8. 2010 και όπως έχω αναλυτικά εξηγήσει ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής: Οι θέσεις της χώρας μας και στο ζήτημα της δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ (ζήτημα στο οποίο εντάσσεται και το CAOC της Λάρισας) καθώς και στο ζήτημα του επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφείς και προβάλλονται σταθερά στα αρμόδια όργανα του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο διαδικαστικών κανόνων που διασφαλίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα».

Η δήλωσή μου αυτή περιλαμβάνει και όλα όσα πρέπει δημόσια να λεχθούν για τυχόν έγγραφα του 2006 ή παλαιότερα. Επειδή δε σημασία έχουν οι χειρισμοί του 2010, θεωρώ ότι συνιστά βάναυση παραποίηση της αλήθειας το γεγονός ότι μία δημοσιογράφος, που ισχυρίζεται ότι έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, ενώ δημοσιεύει το αρχικό, εσφαλμένο έγγραφο της 29ης Μαρτίου 2010 του διοικητή του Αεροπορικού Στρατηγείου της Λάρισας και διαβιβαστικό έγγραφο του, της 7ης. Απριλίου 2010, δεν δημοσιεύει αλλά αποσιωπά το κρίσιμο έγγραφό της 6ης Απριλίου με το οποίο ανακαλείται ρητά το εσφαλμένο έγγραφο της 29ης Μαρτίου.

Η ανάκληση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία που μπορούν να αντιληφθούν όσοι γνωρίζουν και παρακολουθούν διαχρονικά τα ζητήματα αυτά.

Τέλος, αναμένω ακόμα μία απάντηση στη βασική μομφή που περιέχει η δήλωσή μου του Σαββάτου (7. 8.2010): Αν δεν εφαρμόζεται σε εθνικού χαρακτήρα θέματα ο βασικός δεοντολογικός κανόνας της προηγούμενης διασταύρωσης, τότε πότε θα εφαρμοστεί άραγε;».

Κάντε ένα σχόλιο