Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών (Open Skies), η Ρωσική Ομοσπονδία εκτελεί πτήση παρατήρησης στην Ελλάδα, από 20 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2010. Η Ρωσική αποστολή, που αποτελείται συνολικά από 20 μέλη (πλήρωμα και ομάδα παρατήρησης), χρησιμοποιεί ειδικά διασκευασμένο αεροσκάφος Antonov (ΑΝ-30Β). Ως σημείο εισόδου/εξόδου ορίστηκε το αεροδρόμιο της Νέα Αγχιάλου, ενώ στο αεροσκάφος επιβαίνει και αντίστοιχη ελληνική αντιπροσωπεία.

Η συνθήκη Open Skies υπογράφθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Μαρτίου 1992 στo πλαίσιο της συναντήσεως του ΟΑΣΕ. Συμμετέχουν 27 χώρες, ήτοι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2002 και έχει χαρακτήρα Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Αποσκοπεί στη διαφάνεια των στρατιωτικών δραστηριοτήτων (διατλαντικά) από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ μέσω “εναέριων παρατηρήσεων”. Με την ολοκλήρωση της πτήσης-παρατήρησης, συντάσσεται έκθεση που διατίθεται σε όλες τις χώρες – μέλη της Συνθήκης εντός 7 ημερών.

Κάντε ένα σχόλιο