Πρόσφατα προαναγγέλθηκε ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχει συγγραφεί ή νέα Πολιτική Εθνικής Άμυνας (Π.Ε.Α.). Λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο χρονικό περιθώριο πού απομένει σε συνδυασμό με τις πολύ σημαντικές πρόνοιες για ζωτικά θέματα άμυνας και ασφάλειας τα όποια θα εμπεριέχει, το ΛΑΟΣ έκανε την εξής επίκαιρη ερώτηση:

1. Ποιοι είναι οι συντάκτες τής νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (Π.Ε.Α.);

2. Σκοπεύετε να εμπλέξετε και μη στρατιωτικούς και αν ναι ποιους και με υπό ποια ιδιότητα;

3. Στο υπό σύνταξη κείμενο, σκοπεύετε να εντάξετε το ζωτικής σημασίας ζήτημα τής λαθρομετανάστευσης, αναγορεύοντας το μεταξύ των κορυφαίων απειλών
κατά τής εθνικής ασφάλειας τής χώρας;

4. Θα δημοσιοποιήσετε μέρος τού κειμένου τής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (Π.Ε.Α.), ώστε να διαφανεί ευκρινέστερα ή στάση τής χώρας προς τρίτους;

5. Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση τής νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (Π.Ε.Α.);

6. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες πότε θά έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ή μελέτη για τη νέα Πολιτική Εθνικής Άμυνας (Π.Ε.Α.);

7. Τηρήθηκαν αυτές και αν όχι γιατί;

Ο ΥΕΘΑ απάντησε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την πολιτική Εθνικής Άμυνας καθορίζει το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Κάντε ένα σχόλιο