Από 1 έως 4 Νοεμβρίου, το προσωπικό Μονάδων της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, ασκήθηκε στη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, στις διαδικασίες διέλευσης από αντιαρματικό ναρκοπέδιο, στη προσέγγιση και διάβαση αντιαρματικής τάφρου, σε διαδικασίες αντίδρασης σε αεροπορική προσβολή και σε αριθμό λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Κάντε ένα σχόλιο