Άξια συγχαρητηρίων είναι η νέα βελτιωμένη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ η οποία στα πλαίσια του προγράμματος Δι@υγεια παράχει πολλές πληροφορίες στους επισκέπτες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αξιολόγησης επισκεψιμότητας ALEXA η ιστοσελίδα της «Αθηνάς» παραμένει συγκρίσιμη με αυτή του ΥΠΕΘΑ ενώ συχνά το προβάδισμα στην Ελλάδα παίρνει η ιστοσελίδα του Ιδρύματος μας.

Σε κάθε περίπτωση όμως η διεθνής επισκεψιμότητα της «Αθηνάς» ανεβαίνει συνεχώς με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα σε παγκόσμια κατάταξη στη θέση 478.238 από τη θέση 626.013 που ήταν στις 22 Οκτωβρίου 2010.

Κάντε ένα σχόλιο