Σύμφωνα με ερώτηση στη Βουλή, σε συνθήκες που οδηγούν στην αύξηση του ρόλου και της σημασίας της κρατικής πολεμικής βιομηχανίας, η κυβέρνηση προχωράει στην συρρίκνωση και την ιδιωτικοποίηση της. Ενώ διατηρεί στα ίδια υψηλά επίπεδα τις πολεμικές δαπάνες για την ικανοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, υπογράφει συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με ξένες πολεμικές βιομηχανίες και συνειδητά εξαιρεί τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) από αυτές τις παραγγελίες για να διευκολυνθούν τα σχέδια της.

Τον Οκτώβρη του 2010 παραδόθηκε το στρατηγικό σχέδιο για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, βάζοντας σε εφαρμογή την πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της EE και του ΔΝΤ. Στην ουσία με το μνημόνιο ολοκληρώνουν στην πράξη αυτό που άρχισε με την υπερψήφιση της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Με βάση τη στρατηγική για παραπέρα ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ, απολύσεις, μείωση μισθών, προώθηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων και εργασιακή ομηρία.

Με βάση το στρατηγικό σχέδιο, το μέλλον των εργατοϋπαλλήλων στα εργοστάσια των ΕΑΣ είναι αμφίβολο όπως και μονάδων της εταιρείας.

Όπως ισχυρίζονται οι συντάκτες του κειμένου η εταιρεία ΕΑΣ είναι «κάτοχος» ειδικών τεχνολογιών που την καθιστούν μοναδική στη χώρα μας σε δραστηριότητες, όπως οι γομώσεις – συναρμολογήσεις πυρομαχικών (μονοπώλιο), οι μηχανουργικές κατεργασίες μεταλλικών αντικειμένων μικρού και μεσαίου μεγέθους με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές (πυρομαχικών και όπλων) η ολοκλήρωση, συντήρηση και αναβάθμιση οπλικών συστημάτων, παραγωγή εμπορικών προϊόντων κλπ. Παρόλα αυτά προωθείται το ξεπούλημα της εταιρείας και η αναδιάρθρωσή της με βάση τα συμφέροντα πολυεθνικών και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, τις γενικότερες συμφωνίες που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, στα πλαίσια των ιμπεριαλιστικών και ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών.

Αυτά αναφέρουν στην ερώτησή τους  Οι βουλευτές Θανάσης Παφίλης, Γιώργος Μαρίνος, Νίκος Καραθανασόπουλος και Γιάννης Γκίοκας και ερωτούν το ΥΠΕΘΑ:

1. Να παραμείνουν τα ΕΑΣ στην αποκλειστική ιδιοκτησία του κράτους και να σταματήσει το ξεπούλημα τους;

2. Να προστατευτούν και να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, να μη γίνει καμιά απόλυση, αλλά πρόσληψη των απολυμένων συμβασιούχων και μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα; Να μη γίνει καμιά περικοπή μισθών;

3. Να στηριχθεί και να αναπτυχθεί η παραγωγική της λειτουργία σύμφωνα με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας και όχι του NATO;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Η ενίσχυση της δημόσιας αμυντικής βιομηχανίας, προς όφελος της ανάπτυξης και της εθνικής άμυνας, και η υπεράσπιση και αξιοποίηση όλων των εργαζομένων, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Άμεση επιδίωξή μας είναι να εξασφαλιστεί η βιώσιμη μελλοντική πορεία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και να αναστραφεί η πορεία συνεχούς συσσώρευσης χρεών, με την αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την άσκηση συστηματικής πολιτικής περιστολής των δαπανών και μείωσης του λειτουργικού κόστους, προκειμένου η εταιρεία να διεκδικήσει με βιώσιμο τρόπο το ρόλο που της αναλογεί στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

Την επόμενη περίοδο ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό για την ανάθεση αμυντικών προγραμμάτων σε όλες τις αμυντικές βιομηχανίες, έτσι ώστε να δώσουμε πνοή ζωής. Επιτακτική όμως παραμένει η ανάγκη, όπως οι αμυντικές βιομηχανίες αναζητήσουν ισχυρές στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, έτσι ώστε να διευρύνουν τις δυνατότητες παραγωγής, αλλά και πώλησης αμυντικών προϊόντων και προϊόντων για πολιτική χρήση.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η νέα διοίκηση της εταιρείας χάραξε ένα πλαίσιο βασικών κατευθύνσεων για την πορεία και τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για το μέλλον, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση και να συγκεκριμενοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας οι οποίοι ενδεικτικά προσδιορίστηκαν ως κάτωθι:

  • Παραγωγική και λειτουργική αναδιάρθρωση, για τη σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.
  • Δραστήρια επιδίωξη αύξησης των εσόδων.
  • Είσοδος σε νέες τεχνολογίες, μέσω της σύναψης στρατηγικών συνεργασιών.
  • Εξασφάλιση ίδιων πηγών χρηματοδότησης, όπως της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.
  • Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο της αγοράς μη αμυντικού υλικού και πολιτικές για τις θυγατρικές εταιρείες.

Ήδη η εταιρεία, με βάση τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους, συνέταξε το Στρατηγικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ορίσαμε Σύμβουλο, ο οποίος αφού εξετάσει την αναπτυξιακή και παραγωγική προοπτική και τις δυνατές μορφές συνεργασίας των ΕΑΣ, θα υποβάλλει σχετική μελέτη, στη βάση της οποίας θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής για τις ΔΕΚΟ.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των αμυντικών βιομηχανιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπό τις αυστηρές όμως προϋποθέσεις, της ανασυγκρότησης και του παραγωγικού εκσυγχρονισμού τους.

Κάντε ένα σχόλιο