Με σειρά αποφάσεων και ενεργειών του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει δημιουργήσει εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους της ακριτικής Δωδεκανήσου, σε έναν ευαίσθητο εθνικά χώρο. Το Υπουργείο, με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης και τις επιταγές της Τρόικας, λαμβάνει αποφάσεις για την εξοικονόμηση του κόστους. Το πρόβλημα είναι, όμως, ότι μετακυλύει το κόστος αυτό στους ακρίτες νησιώτες. Ειδικότερα:

Παρά την απάντηση του Υπουργού σε προηγούμενη ερώτηση μου, ότι η αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Αφάντου Ρόδου είναι μέτρο προσωρινό και εξετάζεται η εκ περιτροπής λειτουργία του, τελικά το Κέντρο δεν έχει ξαναλειτουργήσει, με αποτέλεσμα οι οικογένειες των νεοσυλλέκτων να επιβαρύνονται με σημαντικά ποσά. Τα ποσά αυτά γίνονται μεγαλύτερα από τη στιγμή που το Υπουργείο δεν καταβάλλει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με αποτέλεσμα οι εταιρείες αυτές να μην δέχονται τις καταστάσεις επιβίβασης μέχρι το Υπουργείο να καταβάλλει τα ποσά που οφείλει.

Την ίδια στιγμή, κυoφoρείται η κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου και η μεταφορά των υπηρεσιών του στην έδρα της Περιφέρειας, δηλαδή την Ερμούπολη της Σύρου, γεγονός που θα αναγκάσει τους Δωδεκανήσιους είτε να πηγαίνουν στη Σύρο για τις στρατολογικές υποθέσεις τους, ή το Υπουργείο να κάνει χρήση υπηρεσιών που δεν ανήκουν στον τομέα ευθύνης του. Τέλος, το Υπουργείο προχωρά στην κατάργηση στρατοπέδων και τη μετατροπή τους σε απλά φυλάκια, όπως συνέβη με το 294 ΤΕ στη Ρόδο, χωρίς να είναι πάντα σαφείς οι σκοπιμότητες τέτοιων επιλογών.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ η  Βουλευτής Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη και Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τελικά η αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Αφάντου Ρόδου έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα;

2. Ποια άμεσα μετρά θα ληφθούν για την καταβολή των οφε1λομένων στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να γίνεται η μετακίνηση των στρατιωτικών στελεχών με καταστάσεις επιβιβάσεις;

3. Θα καταργηθεί το Στρατολογικό Γραφείο Ρόδου; Τι θα συμβεί με τα στρατιωτικά στελέχη που υπηρετούν σε αυτό; Θα μετατεθούν ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρώσει τα χρόνια παραμονής τους σε αυτό;

4. Θα ακολουθήσουν και άλλες καταργήσεις Ταγμάτων των Εθνοφυλακής στη Δωδεκάνησο;

Σε απάντησή της ο ΥΕΘΑ δηλώνει

Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στη Ρόδο, η δύναμη του Στρατού Ξηράς που στρατοπεδεύει στη Ρόδο έχει ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτά.

Όσον αφορά στην καταβολή των οφειλομένων στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εκτελούν επιδοτούμενα δρομολόγια, προερχόμενες από Καταστάσεις Επιβίβασης (KE) προσωπικού σημειώνονται τα εξής:

Το ΓΕΣ εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις και από τον μήνα Απρίλιο 2011 θα προβεί σταδιακά στην αποπληρωμή των χρεών του προς τις ναυτιλιακές εταιρίες.

Οι συνολικές οφειλές της ΠΑ σε Ναυτιλιακές εταιρείες από Καταστάσεις Επιβίβασης (ΚΕ) ανέρχονται στο ποσό των 29.000 € περίπου. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν τιμολόγια που περιήλθαν στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΑ μετά τις 15-12-2010. Η εξόφληση των εν λόγω οφειλών θα γίνει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών δαπανών από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος και ως προς την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου, η αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ (ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ) θα προχωρήσει εντός του έτους 2011 στη συγχώνευση-συνένωση των Στρατολογικών Γραφείων (ΣΓ) της χώρας και στη δημιουργία νέων Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) σε κάθε περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Η πλήρης μηχανογράφηση των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική αίτηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) και η ήδη υπάρχουσα διασύνδεσή τους με τα ΚΕΠ, τα οποία θα αναλάβουν τη διαβίβαση όλων των αιτημάτων προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, θα επιτρέψει στους πολίτες των περιοχών, στις οποίες καταργούνται τα ΣΓ να εξυπηρετούνται ποιοτικά και αποτελεσματικά, χωρίς να είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις νέες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Κάντε ένα σχόλιο