Δείτε μια νυχτερινή επιδρομή των Αμερικανών στο Ιράκ όπου εντοπίζουν αυτοσχέδια εκρηκτικά και τα καταστρέφουν.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο