Συμφώνως με δημοσιεύματα του τύπου, αναφέρεται ότι, σε κάθε υπουργείο υπάρχει και λειτουργεί μια σειρά Συμβούλων, άτυπων και μη, που συχνά, εμφανίζονται να «χαράσσουν» πολιτική και να αποφασίζουν  επί διαφόρων ζητημάτων. Πόσους Συμβούλους, άτυπους και μη  διαθέτει σήμερα το ΥΠΕΘΑ και πόσοι ήσαν κατά τα έτη 2008, 2009 & 2010 και ποιοι είναι;  Ποιες είναι οι συνολικές τους αποδοχές σήμερα και ποιες ήσαν οι αντίστοιχες, κατά τα έτη 2008, 2009 & 2010;

Αυτά ρωτάει ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος για να πάρει την εξής απάντηση από το ΥΠΕΘΑ

Κατά τα έτη 2008-2009 υπηρετούσαν στα γραφεία του Υπουργού – Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, έξι (6) ειδικοί σύμβουλοι-συνεργάτες και από το έτος 2010 υπηρετούν στα γραφεία του Υπουργού-Αναπληρωτή Υπουργού πέντε (5) ειδικοί συνεργάτες και ένας (1) ειδικός σύμβουλος.

Οι συνολικές αποδοχές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών κατά τα έτη 2008 και 2009 ανήλθαν στο ποσό των 103.065,63€ και 69.697,34€ αντίστοιχα. Το έτος 2010 οι συνολικές τους αποδοχές ανέρχονται σε 75.461,12€.

Κάντε ένα σχόλιο