Τελευταία γίνεται λόγος για υπέρογκες χρεώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων και συναφών υπηρεσιών των Υπουργείων, κάτι που δε συμβαδίζει ούτε με τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας μας ούτε με τις πραγματικές χρεώσεις της πλειοψηφίας των εταιρειών πληροφορικής, για την παροχή ανάλογης υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ η Βουλευτής Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και ρωτάει το ΥΠΕΘΑ

1. Ποια μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης ή / και κοινωνικής δικτύωσης διαθέτει το Υπουργείο σας για επικοινωνία με τον πολίτη και ενημέρωση;

2. Τι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από αυτά τα μέσα, αν υπάρχουν, και ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές τους;

3. Σε περίπτωση που λειτουργεί δικτυακός τόπος – ιστοσελίδα του Υπουργείου, πόσο κόστισε η κατασκευή και η «φιλοξενία» της και πόσο κοστίζει η συντήρησή της;

4. Έχουν μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου σας και, αν ναι, πόσο επιβαρύνουν με το κόστος τους τον προϋπολογισμό του Υπουργείου σας;

Σε απάντησή της το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης διαθέτει την ιστοσελίδα www.mod.mil.gr προκειμένου να προσφέρονται υπηρεσίες ενημέρωσης στους πολίτες για τις δραστηριότητες του Υπουργείου. Η δημιουργία νέας ιστοσελίδας καθώς και η συντήρησή της ανατέθηκε σε προσωπικό του ΥΠΕΘΑ (ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ) χωρίς κόστος.

Ο παραπάνω ιστότοπος σχεδιάσθηκε και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ταυτόχρονα η ομαλή διακίνηση δεδομένων προς τους επισκέπτες του διαδικτύου. Επιπλέον, έχει ληφθεί πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των πολιτών με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Για την επίτευξη αυτών των στόχων, έχουν υιοθετηθεί συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, με λογισμικό ανοικτού κώδικα, τα οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:

α. Παρεμπόδισης πρόσβασης αντικειμένων (χρήστες ή προγράμματα) κακόβουλων λογικών ή φυσικών αντικειμένων (χρήστες ή προγράμματα) στο πληροφοριακό σύστημα φιλοξενίας της ιστοσελίδας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση τοίχου προστασίας (firewall), τη χρήση συστημάτων εντοπισμού και αποτροπής εισβολής (Intrusion Detection and Prevention Systems- IDPS) καθώς και τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης αυθεντικότητας.

β. Αποτροπής της τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

γ. Δυνατότητας δυναμικής ενημέρωσης των επισκεπτών.

δ. Συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργικότητας από ειδικευμένο προσωπικό.

ΙΑΑ

Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων δημιουργήθηκε το Μάρτιο 2006 και η δαπάνη ανήλθε στο ποσόν των 2.558,50 ευρώ. Επί του παρόντος η ιστοσελίδα του ΙΑΑ βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω προβλήματος στην εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείρισή της. Ήδη το πρόβλημα έχει μερικώς αποκατασταθεί, ενώ το Ινστιτούτο προτίθεται να προβεί σύντομα στην ανανέωση της ιστοσελίδας του προκειμένου να διευρυνθεί το περιεχόμενο και να καταστεί πιο λειτουργική.

­ΕΑΣ

Τα ΕΑΣ διαθέτουν δικτυακό τόπο-ιστοσελίδα, η οποία δημιουργήθηκε το έτος 2007 και κόστισε 6.900€. Τόσο το κόστος δημιουργίας της, όσο και το ετήσιο κόστος συντήρησής της που ανέρχεται στα 750€, καλύπτονται από την εταιρεία.

Σημείωση του ΕΚΕΟ: Είναι εξαιρετικό το έργο των στελεχών του ΥΠΕΘΑ που παρέχουν σε όλους τους φορείς μια συνεχή ροή πληροφοριών για όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Υπουργείου.

Κάντε ένα σχόλιο