Στην “ημέρα των εργασιών” οι τελειόφοιτοι Δόκιμοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ (West Point) παρουσιάζουν τις διπλωματικές τους εργασίες.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο