Με υπουργική απόφαση του ΥΕΘΑ καθορίζονται με μοριοδότηση οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία προκύπτει από σαφή και προσδιορισμένα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια ενώ παράλληλα υποχρεωτικά και πλήρως αιτιολογημένες, θα πρέπει να είναι όλες οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις στις ‘Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Μια πραγματικά ουσιαστική και αξιόλογη προσπάθεια, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να καθοριστεί  μια διαδικασία στηριζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια.

Δυστυχώς όμως στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν έχουν περιληφθεί οι περιπτώσεις του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί και  κατάγεται από παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα από τον ακριτικό Νομό Έβρου. Άνθρωποι που ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική δομή της τοπικής κοινωνίας του Νομού Έβρου δημιουργώντας οικογένειες, με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν μπορούν να παραμείνουν υπηρετώντας τον παραμεθόριο Νομό καταγωγής τους, διότι δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα κριτήρια. Παράλληλα είναι γνωστό ότι τις περισσότερες φορές οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προκαλούν σοβαρή αναστάτωση στη ζωή των  οικογενειών τους και πολύ συχνά αποδεικνύονται και εξαιρετικά δυσάρεστες.

Ιδιαίτερα για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί μέχρι σήμερα και κατάγεται από τον Νομό Έβρου, δημιουργούνται ανυπέρβλητα οικογενειακά προβλήματα, διότι τα έξοδα από τις επικείμενες μεταθέσεις του θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό του και μάλιστα σε μια οικονομική συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη. Νέοι άνθρωποι που κατά πλειοψηφία συντηρούν την οικογένειά τους (που στηρίζουν και ενισχύουν πληθυσμιακά τον απομακρυσμένο Νομό ‘Έβρου), με τον μισθό που προέρχεται από τις ‘Ένοπλες Δυνάμεις και κατάγονται από τον Νομό καλούνται να επωμιστούν επιπλέον έξοδα διαβίωσης.

Επίσης νέα ζευγάρια (όπου το ένα τουλάχιστον μέλος της υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις) με καταγωγή από το Νομό Έβρου, που έχουν  δημιουργήσει την δική τους οικογένεια στη περιοχή, πλέον σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση ανασφάλειας και ανησυχίας διότι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε μια σοβαρή πρόκληση που θα τους αλλάξει άρδην τον οικογενειακό προγραμματισμό τους, θέτοντας τους σημαντικά εμπόδια.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σοβαρότητα του προβλήματος όταν μάλιστα διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της οικογένειάς τους. με τοποθετήσεις και με μεταθέσεις σε περιοχές μακριά από μια τόσο ευαίσθητη και ταυτόχρονα στρατηγικής σημασία γεωγραφική περιοχή όπως είναι ο Νομός

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ η Βουλευτής κ. Ελένη Τσιαούση και ρωτάει των ΥΕΘΑ:

1. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που κατάγονται και επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στο Νομό Έβρου, ενώ δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπονται με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 41 1/27/81060 (ΦΕΚ Β 37809/03/201 Ι);

2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να καθοριστούν ειδικά κριτήρια για τις μεταθέσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που κατάγονται και επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν παραμένοντας στον ακριτικό Νομό Έβρου;

Σε απάντησή της το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Σύμφωνα με τον Ν. 3883/2010, για τις μεταθέσεις των στελεχών λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά σπουδαιότητας υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια. Με την Υπουργική Απόφαση υπό στοιχεία Φ.411/27/81060/Σ.172/9-3-2011 (ΦΕΚ Β΄378/2011) καθορίζεται η συγκρότηση και λειτουργία των κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων καθώς και η εξειδίκευση των υπηρεσιακών, κοινωνικών και αντικειμενικών κριτηρίων, που τα παραμετροποιούν και καθορίζουν συγκεκριμένους αριθμητικούς συντελεστές, με την επεξεργασία των οποίων εξάγονται τα μόρια με τα οποία καταρτίζονται οι πίνακες των μετατιθέμενων στελεχών.

Με τον παραπάνω τρόπο συνδυάζονται οι υπηρεσιακές ανάγκες, η εμπειρία και η υπηρεσιακή απόδοση των στελεχών, με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον τόπο προτίμησής τους. Για όλους τους στρατιωτικούς οι μεταθέσεις αποτελούν μία ουσιαστική παράμετρο της αποστολής τους και γι’αυτό το λόγο όλοι αντιμετωπίζονται από την υπηρεσία με τον ίδιο τρόπο. Τα κριτήρια που διαμορφώνουν τα μόρια των στελεχών για τις μεταθέσεις τους εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλους, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διάρκεια παραμονής των στελεχών σε μία (1) Φρουρά, συμπεριλαμβανομένων και των ακριτικών περιοχών, όπως ο Νομός Έβρου.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των Γενικών Επιτελείων για την εν λόγω περιοχή, το ενδιαφέρον για μετάθεση άλλων στελεχών που δεν κατάγονται από το Ν. Έβρου θα παραμείνει στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, γεγονός που θα επιτρέψει σε στελέχη που επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, να παραμείνουν για περισσότερα έτη στο Ν. Έβρου.

Κάντε ένα σχόλιο