Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει το Κέντρο Ελέγχου Όπλων προκειμένου να εξασφαλίσει υποτροφίες για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Το πρόγραμμα αυτό είναι απολύτως ανεξάρτητο των σχετικών υπουργείων και των υπηρεσιών τους και σκοπό έχει να εντοπίσει φορείς που θα ήθελαν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την έρευνα των στελεχών αυτών είτε στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων είτε σε σχετικές σχολές μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που θα ήθελαν να γίνουν χορηγοί της κοινωφελούς αυτής προσπάθειας μπορούν να διαβάσουν όλο το θεσμικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα του ιδρύματος μας. Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση του ΕΚΕΟ σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Οι υποτροφίες αυτές θα προκηρυχθούν δημόσια και θα απονεμηθούν από επιτροπή αναμφισβήτητου κύρους και αξιοπιστίας. Διαβάστε εδώ πως μπορείτε να στηρίξετε το έργο μας

Κάντε ένα σχόλιο