Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η παρέμβαση στο σύστημα τοποθετήσεων– μεταθέσεων των στρατευμένων που υπηρετούν την θητεία τους σε εξαιρετικά δυσμενείς μονάδες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης αποφάσισε όπως θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, και οι υπηρετούντες στις παρακάτω μονάδες της παραμεθορίου που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας μονάδος (Απόσταση από μεθόριο, απόσταση από την πρωτεύουσα νομού, πληθυσμό έδρας, συνθήκες διαβίωσης, δυνατότητες μετακίνησης, κλιματολογικές συνθήκες):

Α/ΑΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣΜΟΡΙΑ
12/482 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ187
2ΟΥΛΕΑ/ΑΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ187
3617 Μ/Κ ΤΟ (ΠΡΟΚ)ΠΛΑΤΗ185
4618 Μ/Κ ΤΠΠΛΑΤΗ185
535 ΛΔΒΠΛΑΤΗ185
6805 ΛΕΜ ΤΒΠΛΑΤΗ185
735 ΛΥΓΠΛΑΤΗ185
8221 ΕΜΑΠΛΑΤΗ185
9117  Α/Κ ΜΜΠΡΙΖΙΑ182
10508 Μ/Κ ΤΠΡΙΖΙΑ182
113 ΛΜΧΒΑΛΤΟΣ182
123 ΛΑΤΚΑΒΥΛΗ181
133 ΛΔΒΚΑΒΥΛΗ181
14502 Μ/Κ ΤΠΚΑΒΥΛΗ181
15503 ΤΠ (ΠΡΟΚ)ΝΕΑ ΒΥΣΣΗ181
16105 Α/Κ ΜΜΠΚΑΒΥΛΗ181
173 ΤΥΠΚΑΒΥΛΗ181
18514 ΤΠΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ180
1950 ΕΜΑΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ180
2088 ΕΜΑΡΩΜΑΝΟΣ180

Εφαρμογή από τους υπηρετούντες με τη 2011 Α’ ΕΣΣΟ

Κάντε ένα σχόλιο