Τελικά στη «μάχη» μεταξύ CITROEN και FIAT για την προμήθεια 45 οχημάτων στο ΥΠΕΘΑ επικράτησε η πρώτη. Ενστάσεις, διαβουλεύσεις και συγκρούσεις που κράτησαν πολύ καιρό. Ο Πάνος Μπεγλίτης δέχθηκε τελικά την εισήγηση της σχετικής επιτροπής και ενέκρινε την κατακύρωση της παραγγελίας στη CITROEN. Συνολικό ποσό 709.715,50 Ευρώ θα στοιχίσουν τα οχήματα αυτά και πρέπει να παραδοθούν εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Όμως δεν μας αρκεί η ανάρτηση της υπουργικής απόφασης του κ. Πάνου Μπεγλίτη. Κάθε υπουργική απόφαση πρέπει να συνοδεύεται και από τη σχετική εισήγηση καθώς και τα ονόματα των μελών της επιτροπής που συνέταξε την εισήγηση. Για ποιους λόγους υπέβαλλε ένταση η CITROEN και γιατί τελικά έγινε δεκτή η ένσταση αυτή; Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να δημοσιευθούν ώστε να αξιολογηθεί η τελική απόφαση του κ. Πάνου Μπεγλίτη χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ήταν λάθος η επιλογή που έγινε τελικά. Αυτό θα το διαπιστώσουμε μελετώντας τις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής και τις προτάσεις των δύο εταιριών.

Κάντε ένα σχόλιο