ΥΕΘΑ: Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) είναι μια αυτοτελής κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού και αποτελεί τη συνέχεια του θεσμού των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), ο οποίος συστάθηκε για τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου αριθμού στρατευμένων θητείας οπλιτών, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών ελλείψεων στελέχωσης των μονάδων. O εν λόγω θεσμός είναι ουσιαστικά η πρώτη συστηματική προσπάθεια επαγγελματικού στρατού που συμπληρώνει ήδη 25 χρόνια ζωής.

Η ως άνω κατηγορία προσωπικού (ΕΜΘ), η οποία μέχρι τη συνταξιοδότηση του με τη συμπλήρωση 35ετους υπηρεσίας σταδιοδρομεί εν μέσω των βαθμών των Υπαξιωματικών και του Ανθυπασπιστή, διέπεται από το νόμο 1848/89 (ΦΕΚ 112 τ. Α’), ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια των όσων θεμάτων ρυθμίζονται για τους Ε.Π.Υ. από το νόμο 1513/85 (ΦΕΚ 12 τ. Α’), καθώς επίσης και από το Π.Δ. 21/91 (ΦΕΚ 9 τ. Α’), με το οποίο ρυθμίζονται λοιπά σταδιοδρομικά και διαδικαστικά θέματα (όπως, κρίσεις, προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις, αποστρατείες κ.λ.π).

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο νόμο 3883/2010 (ΦΕΚ 167 τ.Α’), μεταβάλλονται ουσιαστικά για τους ΕΜΘ οι νόμοι 1513/1985 και 1848/1989, καθώς επίσης και το Π.Δ. 21/1991 που ορίζει τις λεπτομέρειες για τη εφαρμογή των νόμων αυτών σχετικά με τους ΕΜΘ, ως προς τον χαρακτήρα τους ως Μονίμων. Επιπλέον, με τον ν. 3865/2010 ρυθμίστηκαν αποτελεσματικά τα χρονίζοντα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η εν λόγω κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού.

Προκειμένου να ρυθμίσουμε οριστικά και το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε στις αλλαγές εκείνες που θα συντελέσουν στην ανύψωση του ηθικού τους, θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αδικίας σε σχέση με άλλους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών που έχουν διαφορετική εξέλιξη και θα αποτελέσουν κίνητρο παραμονής τους στις Ένοπλες δυνάμεις.

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ κ. Πάνος Μπεγλίτης στην ερώτηση στη ΒτΕ που ακολουθεί

Ερώτηση 19244/11-7-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Κύριε Υπουργέ,

Μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στην Βουλή (Αρ. Πρωτ. 14159/11.02.09,16000/12.03.09, 2230/08.12.09 και 10324/18.05.10) επιλύθηκαν τα ζητήματα της μονιμοποίησης των Εθελοντών Μακράς θητείας και τα θέματα με το ΙΚΑ. Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχατε δεσμευτεί ότι και το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης θα επιλυθεί μέσω της δημιουργίας ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τους ΕΜΘ και τους μόνιμους Υπαξιωματικούς προερχόμενους από τους ΕΠΟΠ, δέσμευση όμως που ακόμα δεν υλοποιήθηκε για άγνωστους σε εμάς λόγους.

Κατόπιν όλων αυτών και καθώς τα αιτήματα των ΕΜΘ έχουν αναγνωριστεί και από εσάς ως δίκαια,

Ερωτάστέ:

1. Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμα επιλυθεί το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ;

2. Πώς σκέπτεστε να ικανοποιήσετε το συγκεκριμένο ζήτημα;

3. Προτίθεστε να υιοθετήσετε την λύση που σας έχει προταθεί για εξομοίωσή τους με τις εθελόντριες του Ν705/1977 ώστε να επέλθει δίκαιη ρύθμιση στην βαθμολογική τους εξέλιξη;

Οι Βουλευτές

Γιάννης Δημαράς

Βασίλης Οικονόμου

Κάντε ένα σχόλιο