Αντάρτικο Πόλεων Urban Guerrilla ΕγχειρίδιοΌπως φαίνεται υπάρχει μια γενικότερη κρίση σε θέματα ασφαλείας στην Ελλάδα αφού ακόμη και οι καινοφανείς τρομοκρατικές οργανώσεις παρεκλίνουν από τις βασικές αρχές που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Στα εγχειρίδια των τρομοκρατών του Αντάρτικου Πόλεων που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο και για τούτο το επισυνάπτουμε γίνεται σαφής αναφορά στο σκοπό του Urban Guerrila. Στο σχετικό μικροεγχειρίδιο του Κάρλος Μαρινγκέλα που υπάρχει σε διάφορα ιστολόγια γίνεται σαφής αναφορά στην έννοια της μορφής αυτής τρομοκρατίας προκειμένου να την διαφοροποιήσει από τους κοινούς εγκληματίες. Ακόμη και ο εγκληματίας της Νορβηγίας που σκότωσε τόσα αθώα παιδιά στο Όσλο τελικά απέδωσε τις πράξεις του σε πολιτικά κίνητρα (όσο ψεύτικα και άθλια να ήταν αυτά). Η 17 Νοέμβρη και άλλες αντίστοιχες ομάδες στις επιθέσεις τους πάντοτε εξέδιδαν προκηρύξεις για να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους με όποια πολιτικά επιχειρήματα θεωρούσαν αυτοί λογικά. Το ίδιο έγινε με πλήθος άλλες οργανώσεις οι οποίες είτε επικαλούνταν τις αρχές της αναρχίας, της πάλης των τάξεων κλπ. Ενώ λοιπό περιμέναμε και περιμένουν την θρησκευτική τρομοκρατία που θα πλήξει στόχους προκειμένου να προστατεύσει κυρίως τους αλλοδαπούς μουσουλμάνους μας προέκυψε μια τρομοκρατία που δεν έχει πολιτικό έρεισμα αλλά μόνο τρομοκρατεί τους αθώους πολίτες. Για παράδειγμα η πρόσφατη εμπρηστική βόμβα δεν είχε στόχο τους πολιτικούς, τους καπιταλιστές, τους πλουσίους, τους διεφθαρμένους κλπ (όροι που συναντήσαμε σε προκηρύξεις άλλων οργανώσεων). Ο στόχος ήταν ο μεροκαματιάρης, ο φτωχός, ο μετανάστης, μικρά παιδιά και αθώοι που είναι ανίκανοι να έχουν φύλαξη και ασφάλεια. Στο εγχειρίδιο του Urban Guerrilla που παραθέτουμε αναφέρει ρητά ότι αυτή η «μορφή αγώνα» αναζητάει την αποδοχή και υποστήριξη του κόσμου (διαβάστε την τελευταία παράγραφο Popular Support)
«One of the permanent concerns of the urban guerrilla is his identification with popular causes to win public support. Where government actions become inept and corrupt, the urban guerrilla should not hesitate to step in and show that he opposes the government, and thus gain popular sympathy. …»
Η ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού και ιδιαίτερα όλης της τελευταίας παραγράφου αποδεικνύει ότι αυτοί που άφησαν την εμπρηστική βόμβα στο μετρό δεν ανήκουν στην κατηγορία του «Urban Guerrilla» και ίσως θα έπρεπε να ενημερωθούν πριν διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο. Τουλάχιστον οι άλλοι τρομοκράτες μόνο από λάθος προκαλούσαν παράπλευρες απώλειες και δεν χτυπούσαν ποτέ στα τυφλά μέσα στο αθώο πλήθος των ανέργων και των βασανισμένων. Αν βέβαια πρόκειται για τρομοκράτες και δεν είναι μια πράξη κέντρων (Ελληνικών και αλλοδαπών) που θέλουν να αποδείξουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει τυφλή τρομοκρατία ώστε να έρθουν να την αντιμετωπίσουν με τα χρήματα του Ελληνικού Λαού. Αν πράγματι πρόκειται για επίδοξους “Αντάρτες Πόλεων” ελπίζουμε ότι τα άτομα αυτά θα αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να γίνουν δημοφιλείς με τέτοια χτυπήματα και ότι οι Έλληνες στην παρούσα κατάσταση το τελευταίο που χρειάζονται είναι ο φόβος των τυφλών τρομοκρατικών επιθέσεων.

Αποποίηση Ευθυνών
Το EKEO «αλίευσε» το κείμενο από το Wikipedia (ενώ υπάρχει και σε άλλα ιστολόγια) και καμία ευθύνη δε φέρει για την εγκυρότητα του και για πράξεις που θα γίνουν η δεν θα γίνουν εξ’ αιτίας του. Ο Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι πολίτες διότι οι τρομοκράτες τα έχουν ήδη μάθει αυτά στην πράξη και φυσικά το κατεβάζουν από το διαδίκτυο άνετα

Download (PDF, 73KB)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.